W Kołobrzegu ponowne nie dla atomu

Kołobrzescy radni popierają protest Gminy Mielno w sprawie elektrowni atomowej w Gąskach. Na deklaracjach się nie skończy.

Powrót problemu budowy elektrowni atomowej w podkoszalińskich Gąskach, związany z wszczęciem postępowania w tej sprawie przez wojewodę zachodniopomorskiego, podczas zorganizowanej 5 czerwca, XXXIII sesji rady miasta Kołobrzeg zreferował przewodniczący klubu Razem dla Kołobrzegu, a zarazem sekretarz Gminy Mielno, Henryk Bieńkowski. Zwrócił się także z prośbą do rajców znad ujścia Parsęty o udzielenie stosownego wsparcia wskazując równocześnie, że w przeprowadzonym referendum, aż 94 proc. mieszkańców Gminy Mielno opowiedziało się przeciw budowie zakładu.

Hasło rzucone przez byłego prezydenta Kołobrzegu padło na podatny grunt. Co do tego, że elektrownia atomowa w tej części Polski to dla miasta i regionu ewidentne zagrożenie nikt z obradujących nie miał wątpliwości. Pojawiły się także konkretne propozycje, w tym wysunięta przez reprezentującego Sojusz Lewicy Demokratycznej, Jacka Woźniaka, zwołania konferencji zachodniopomorskich samorządów w celu wypracowania wspólnej linii obrony przed inwestycją.

Wkrótce kołobrzescy radni podejmą także pierwsze kroki. Oczekując na oficjalny wniosek o wsparcie, który wpłynąć ma z Mielna, sprawą zajmą się miejskie komisje. Jak poinformował nas przewodniczący rady, Ryszard Szufel, rozpoczną się również dyskusje na temat udzielenia pomocyfinansowej, która zostanie spożytkowana przede wszystkim na obsługę prawną.

To nie pierwszy raz, gdy Kołobrzeg mówi atomowi zdecydowane «nie». W roku 2011 rada miasta podjęła uchwałę w tej sprawie, a jej przewodniczący, w roku kolejnym oficjalnie zaprotestował podczas obrad rajców w Koszalinie.

http://www.gk24.pl

Запись опубликована в рубрике Твое мнение должно быть услышано с метками , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий